Thursday, July 23, 2009

Pó tai với cái em services

Kỳ này tiêu chắc luôn, hỏi hết từ bé tới lớn hok đứa lào trả lời được.

1. Máy tui join domain và sử dụng account a\a để log in vào, em a\a đã được add vào Administrators Group, nên yên tâm là em nó có toàn quyền trên cái máy này.

2. Tui có 1 em service muốn em nó chạy tự động mỗi khi khởi động máy, nên tui set cho em nó là Automatic. Tuy nhiên, ai cũng biết, cái em service này nếu chạy bằng Local System Account thì em nó chạy dưới quyền bét nhứt. Nhưng cái em service của tui, em nó phải chạy bằng cái quyền của account domain, nên tui set lại cho em nó bằng account domain. Nhập pass cho em nó đàng hoàng.

Thế mà khi khởi động lại máy, em nó la làng lên là hok start được cái em service này.

3. Tui vô Event Viewer, ẻm ghi thế này "Windows cannot determine the user or the compter name. (Access is denied.). Group Policy processing aborted". Thiệt là tức cành hok.

Câu hỏi:

- Mần răng để mỗi khi restart lại máy em service nó chạy được (chỉ cần nhấn nút mở máy hặc restart thui nha, hok cần log in vô) ?

Nói trước để mất công hỏi, máy đang join domain và hoạt động rất good. Account này chỉ dùng để login và add trong Administrators Group ròi, ngoài ra, hok sd em nó ở bất cứ nơi đâu. Nói trước chứ ko thôi hỏi tui nữa.

Ai help được cồm men cho iem, iem cám ơn rất nhiều.

No comments: