Wednesday, June 10, 2009

Tho - Reston

No Name - Khong de

Hôm nay không thấy chú chim.

Bỗng nhiên hoang vắng im lìm nhà xưa.

Bởi vì mới đổ cơn mưa.

Nhà đang lạnh ướt, chim sao chưa về !

Reston, VA 20190

No comments: